Lottenlund Estate

Biodling

Vi är otroligt stolta över våra honungsbin och att vi får möjlighet, genom biodlingen, att bidra till en ökad biologisk mångfald på vår landsbygd. Man skulle kunna säga att biologisk mångfald är som en slags försäkring inför framtidens behov.

Bin drabbas av sjukdomar i större utsträckning i dagens samhälle och i samband med ökat användande av bekämpningsmedel förstörs den livsmiljö på landsbygden som bina lever i. Därför vill vi hjälpa. Ni kan också hjälpa genom att välja lokalt producerad honung bidrar ni till att vår artrikedom ökar i Sverige.

I vår bigård bor 10 bi-familjer och i varje familj bor en drottning, tiotusentals arbetarbin och några drönare. Våra bin är av rasen Buckfast. Arbetsbina flyger 3 km runt om bigården och samlar nektar och pollen, livsnödvändiga för deras överlevnad. I takt med att nektarinsamlingen ökar, lägger drottningen fler ägg. Det är otroligt fascinerande att vara biförälder och ett par gånger per år anordnar vi bisafari i små grupper där vi delar med oss av all bi-kunskap och ni får titta in i en bikupa.

Den honung våra bin producerar tillverkar vi på ett hantverksmässigt sätt och för att kunna producera 1 burk honung krävs det besök hos 5 miljoner blommor. Dessutom hjälper våra bin oss med pollineringen av våra äppelträd.
Honungen säljs på gården och vi hjälper även företag med private label.

Vaxet som bina producerar är en enorm bristvara i världen och det förekommer tyvärr fusk med vax, där vaxet är uppblandat med paraffin och får då en lägre smältpunkt än riktigt vax. Det finns då risk för kakras i kuporna och det innebär förluster både för bisamhället men även för biodlaren. Därför arbetar vi i möjligaste mån enbart med vax som våra egna bin har producerat. Genom att arbeta enbart med eget vax säkerhetsställer vi att det inte finns reste av kemiska medel i vårt vax eftersom vi inte behandlar våra bin med kemiska medel, utan enbart naturliga medel såsom oxalsyra.
Vi säljer en liten del vax för produktion av salvor men det mesta låter vi våra bin få behålla.

Är du 25 eller äldre?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och passar dig som är 25 år eller äldre