Lottenlund Estate

GDPR

För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga hos oss. Därför har vi sammanfattat vad lagen om GDPR
innebär för er och oss samt hur vi tar hand om era personuppgifter. Observera att nedan text inte är våra legala
policys utan en förenklad sammanfattande beskrivning för att ni ska känna er trygga hos oss.

Vad är GDPR?

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) inom alla EU-länder. Lagen skyddar dig som kund och dina rättigheter avseende hantering av dina personuppgifter. Syftet är att du som kund ska känna dig trygg att dina personuppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Personuppgift är någon form av data som kan identifiera dig som person, dvs namn, adress, telefonnummer, fotografi eller mail.

Lottenlund Estate AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar och bestämmer över hantering, insamling och användning av de personuppgifter du lämnar till oss. Vi samlar in följande personuppgifter om er när ni vill bli kund hos oss; namn, adress, telefonnummer och mail.
Dessa uppgifter används för fakturering, bokning och prenumeration av nyhetsbrev. Vi ansvarar för att personuppgifterna är skyddade från otillbörlig användning.

Vad sker vid en personuppgiftsincident?

Om Lottenlund Estate AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgift inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen samt informera drabbade kunder inom 72 timmar.

Radering av personuppgifter i vårt system

För dig som bokat evenemang hos oss kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade om dig, begära ändring av personuppgifter om dig eller begära radering om personuppgifter om dig. Ni vänder er till .

Är du 25 eller äldre?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och passar dig som är 25 år eller äldre