Lottenlund Estate

HållbarhetsPolicy

Vi tror på en långsiktig och hållbar utveckling. Därför känns det naturligt att vi tar vårt ansvar och driver dryckesbranschen i rätt riktning mot en ökad hållbarhet. Förändringen kan inte ske över en natt utan vi arbetar långsiktigt tillsammans med våra intressenter såsom naturen, kunder och leverantörer för att utveckla en mer hållbar verksamhet. I både stort och smått.

Trygghet

Lottenlund Estate ska verka för ett mer hållbart samhälle där resurser brukas på ett hållbart sätt. Våra kunder ska känna sig trygga med våra drycker och vårt arbetssätt där vi tar hänsyn till vår miljöpåverkan och hur vi kan arbeta med ett hållbarhetsperspektiv i alla beslutssteg.

Hållbar vinodling

En stor utmaning i den traditionella vinvärlden är mjöldagg, som bekämpas med kopparbesprutning. Vi har därför valt att enbart odla druvsorter som är svampresistenta, sk piwidruvor. Dessa är framtagna för den nya generationen vinodlare, som vill eliminera användningen av kemiska växtskyddsmedel och förbättra mikrolivet i jorden.

Som näring till våra odlingar (vindruvor, äpplen, kulinarisk odling) använder vi i första hand naturgödsel, som hämtas på en gård några km från vingården. Genom att gödsla med naturgödsel gynnar vi maskar och andra mikroorganismer och skapar bättre förutsättningar för vinstocken och äppleträd att arbeta på djupet. Den energi vi tar från vingården och äppellunden i form av skörd, ges också tillbaks i form av druvskal, växtdelar som flisas och naturgödsel. På gården finns även höns, som producerar effektivt naturgödsel, som i första hand används i våra kulinariska odlingar. Ogräshantering sker maskinellt vilket gör att vi inte behöver använda kemiska preparat som förstör för våra pollinerare och utarmar våra jordar.

Kretsloppstänk

I vårt dagliga arbete utgår vi ifrån att använda våra resurser med ett kretsloppstänk. Tex vid druvskörd pressas druvorna försiktigt med ca 70% pressutbyte. Av pressresterna jäser vi skalen till ett basvin som destilleras till ett druvdestillat. Kvar blir ca 1% torra druvskal som återförs till jorden igen, där skalen kom från början.

Återvinning

Allt vårt avfall, både internt i företaget och ute hos kunder, är återvinningsbara och blir till nya produkter. Vi väljer leverantörer omsorgsfullt med hållbarhet i fokus och strävar i möljigaste mån att handla så lokalt som möjligt. Vi arbetar efter att minimera vår plastanvändning till obefintlig. Tex använder vi pappkassar istället för platskassar när kunder köper produkter hos oss. Och vi tar vårt ansvar genom medlemsskap i Svensk Glasåtervinning, som organiserar och genomför insamling och återvinning av glasförpackningar i Sverige, som spar naturtillgångar och energi. Det kan liknas ett glaskretslopp där de återvunna glasförpackningarna sorteras, krossas och förädlas till ny glasvara. Visste ni att Sverige är bäst i världen på att återvinna glas?

Hållbara beslut

Varje beslut som fattas på gården tas utifrån naturen som intressent. Därför kändes beslutet år 2016, om att anlägga en bigård, naturligt och värdet av pollineringen i naturen är så ofantligt mycket större än vad honung inbringar i intäkter. Eller som beslutet om att använda sedum på taket på vineriet, som förlänger hållbarheten på tätskiktet på taket och minskar risken för översvämning vid skyfall då taket samlar upp dagvatten, binder föroreningar i luften och skapar en bättre inomhustemperatur då taket isolerar. Den leverantör som har den bästa tänkbara hållbarhetspolicyn är också den leverantör som får vara med på vår resa mot drömmen. Tex har vi Nordvalls Etikett i Sjöbo som huvudleverantör av etiketter då det är viktigt för oss att värna om det lokala och att samarbeta med leverantörer som har liknande hållbarhetstänk som oss. Nordvalls är ett FSC-certifierat tryckeri och som arbetar med hållbarhet utifrån ekologi, ekonomi och socialt. Precis som vi. Om FSC kan ni läsa mer här.

Globala målen

För att kunna möjliggöra hållbara beslut arbetar vi efter de globala målen, den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder tagit fram för en hållbar värld år 2030. Läs mer.

Är du 25 eller äldre?

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och passar dig som är 25 år eller äldre