Biodling

Därför är vi otroligt stolta över våra bin.....

...och att vi får möjlighet att bidra till en biologisk mångfald på vår landsbygd. Bin drabbas av sjukdomar i större utsträckning i dagens samhälle och i samband med ökat användande av bekämpningsmedel förstörs den livsmiljö på landsbygden som bina lever i. Därför vill vi hjälpa. Ni kan också hjälpa genom att välja lokalt producerad honung bidrar ni till att växtligheten på nära håll blir bättre.

Vi har idag 10 bisamhällen och målet är att utöka antalet bisamhällen upp till 15 st genom att placera 5 st på odlingar med mer än 3 km avstånd på bigården.

Den honung våra bin producerar tillverkar vi på ett hantverksmässigt sätt och för att kunna producera 1 burk honung krävs det besök hos 5 miljoner blommor. Dessutom hjälper våra bin oss med pollineringen av våra äppelträd.

Under sommarmånaderna juni-augusti erbjuder vi bisafari i små grupper där vi går igenom bikupan och dess arbetsmoment. Detta är en perfekt kortkurs om ni har funderingar på att skaffa bikupa men inte riktigt kommer loss.

Vi har även möjlighet att producera private label till företag. Kontakta oss för mer information.

POLLINERING

HONUNGSPROD.

VAXHANTERING

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå