Våra vingårdslägen

Vi odlar vin på 2 olika lägen

Allerum

I början av 2000-talet byggde vi vår gård och marken arrenderades ut fram till ca år 2010. Därefter stod marken i träda ända fram till år 2016 när vi planterade första gången. Jordmånen är märgel, en kalkrik lerjord som visserligen binder mycket vatten men som bidrar med kalk till vinodlingen där vi idag odlar idag på 7 ha. Öresund hjälper oss att temperera på våren, så att frostrisken är över när väl knopparna brister och närheten till havet ger oss ofta långa varma höstar. Inte ovanligt att vintern uteblir helt.

Segelstorp

Bjärehalvön tillhör Sydsveriges moränområde där berggrunden är kalkrik, som i övriga Skåne. På just denna plats finns en jordmån med kalkrik morän uppblandad med lera och grundvattentillgången är god men då det finns en hel del sandjord på denna åker är området välplanerat men bibehåller inget vatten för framtiden, som I Allerum. Genom att plantans rötter får söka sig efter vatten tas mineraler upp på vägen och ger vinet komplexitet och intressanta aromer. I Segelstorp odlar vi vin på 1.5 ha nu och from 2022 utökas odlingen med ytterligare 2 ha. Totalt 3.5 ha.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå