Vinåret

Alla aktiviteter ute på vinfälten hanteras med ett hållbarhetsmässigt perspektiv

Vinåret startar redan i februari då det är dags att vinterbeskära. Det är ett handarbete som tar tid men som genererar bättre kvalitet. Det vi klipper av låter vi också stanna kvar i vingården, det mals ner och ger näring åt vinstockarna. Cirkeln blir sluten.

På sommaren hanteras ogräs mekaniskt i raderna och så långt det är möjligt att arbetar vi på vinfälten ur ett hållbarhetsmässigt perspektiv. Sidoskott och bladverk plockas manuellt och så småningom även druvor, på så sätt får vi optimal kontroll över våra vinstockar. De två första åren plockar vi bort blommorna som bildas på våren för att inte ta kraft från stocken.

Vinåret avslutas ute på fältet i oktober månad då vi skördar manuellt. Vintermånaderna tillbringar vi vår tid i vineriet för att sedan gå ut i februari igen och påbörja vinterbeskärningen.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå