Vinodling

Då vi har en lång mognadsprocess i Sverige, med varma dagar och lite kyligare nätter bidrar det till att aromer blir nyansrika och i det vita vinet behålls syran.

Från Vinuniversitetet i Freiburg i södra Tyskland, som forskar på druvsorter anpassade efter kallt klimat, har vi importerat våra druvstockar. Svårigheten att odla vin i kallt klimat minskar i takt med att klimatet förändras, medeltemperaturen och koldioxidnivån höjs. Man tror att det i framtiden kommer bli svårare att producera ett vitt, friskt och fruktigt vin i nuvarande europeiska länder. Då kommer också gränsen för var vi odlar vin att justeras och Skåne kommer på vinkartan över världen.

Vi har planterat vid 3 tillfällen - År 2016 15.000 vinstockar, År 2019 13.000 vinstockar och År 2020 6.000 vinstockar. Dessutom tog vi över en befintlig vinodling på Bjäre sommaren 2019 så totalt har vi nu 35.000 vinstockar fördelat på ca 8 ha. De gröna druvorna dominerar med 78 % och blå druvor således 22 %. Läs mer om våra druvsorter under Druvor.

Eftersom vi valt druvsorter med god motståndskraft mot sjukdomar kommer vi att driva gården ur en ekologisk filosofi så långt det är möjligt. Vi tar tillvara på granngårdarnas resurser och gödslar med hästgödsel. Vi beräknar att kunna skörda för första gången hösten 2019 och skörd kommer ske för hand. Fram till dess kommer vi att lägga alla våra resurser på vinodling och byggnation av vingård.

I oktober 2018 och juli 2020 blev vi beviljade stöd ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020 av Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Programmet ska ge lönsamma och livskraftiga företag och en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet ska också fokusera på att styra mot de mål som finns i den gemensamma strategin "Europa 2020". Vår insats bidrar till att uppnå målen och är därför en viktig del av utvecklingen för en smart och hållbart tillväxt för alla.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå